Alfasensor är specialiserade inom området fuktmätning

 

 

 

Vi utvecklar och säljer engångsprodukter indikatorer som är kostnadseffektiva, användarvänlig och kalibreringsfria.


 
Våra mest kända varumärken:
Fuktstickan ™-Betong: mäter fuktigheten i din bottenplatta.
FloorScreedry ™: mäter fuktigheten i avjämningsmassa.
Probiks ™: mäter fuktigheten i luftmiljö.

 

Våra engångsprodukter hjälper dig att enkelt styra din luftfuktighet vid olika RH-nivåer.

 

  

 


Vart vill du mäta fukt?

Adobe Flash Player


 FuktstickanTM -  Betong

Floor ScreedryTM - Avjämningsmassa

ProbiksTM - Luftmiljö

Ett lättanvänt mätverktyg i ny-och ombyggnation.

 

Fuktstickan hjälper dig att hålla koll på fuktigheten i din bottenplatta.

 

Efter en dag, kan du kontrollera luftfuktigheten stick och det visar om din betongen är torr tillräckligt eller inte.


 

 

 

 

Ett behändigt verktyg för ny-och ombyggnation. Screedry hjälper dig hålla koll på luftfuktigheten i din avjämningsmassa.

 

Fuktindikatorn gjuts in i avjämningsmassan och är med i hela uttorkningsprocessen och visar genom en färgförändring när den är tillräckligt torr.

 

 

 

 

Ett enkelt verktyg för att övervaka luftfuktigheten i känsliga miljöer.

 

Fuktindikator kan inte bara hjälpa dig att övervaka ditt hus och hem. Men även din transport eller produktionsmiljö.

 

Möjligheterna är nästan obegränsade.