Mäter fukt med teknik från Chalmersforskning!

Alfasensor har rötter i Chalmers forskning och vi erbjuder unika engångsprodukter för fuktmätning i byggmiljö.

Chalmers forskning

Fuktindikatorer

Kort om Alfasensor


Alfasensor startades 2001 och har sina rötter i forskning från Chalmers tekniska högskola och Chalmers Innovation.

 

Från denna forskning har vi utvecklat unika produkter för att indikera fukt.

Vi på Alfasensor har tagit fram ett flertal olika fuktsensorer med anpassade gränsvärden för användning inom olika branscher.

 

Huvudanvändningsområdet för våra olika fuktsensorer är inom bygg- och fastighetsbranschen men vi har även sensorer för lagring och transport.

» Grundades 2001


» Forskning med ursprung från Chalmers tekniska högskola


» Startade som ett projekt hos Chalmers Innovation AB


» Våra lokaler ligger i Göteborg där vi har både kontor och utvecklingslabb


» Vi sköter nästan all produktion själva