Produkter

 

 
Vart vill du mäta fukt?
Betong
Avjämningsmassa
Vägg
Krypgrund
Vind
Kallförråd
Förvaring
Transport
Uttorkningsklimat
 

Floor Screedry™ [skri:draj]

Engångsprodukt för att mäta fukt i avjämningsmassa.


Floor SCREEDRY™ är avsedd att gjutas in i din golvavjämning i samband med läggningen. Fuktindikatorn sitter sedan kvar under hela uttorkningsförloppet och visar när din avjämningsmassan når sökt relativa fuktighet.

 

BeskrivningAnvändningsområdeFörsäljning

Floor SCREEDRY™ består av en reversibel fuktsensor placerad i en mätkammare försedd med ett fönster genom vilket sensorn är synlig.

Sensorn visar med en färgskiftning när golvavjämningen uppnått en uttorkning under sökt RF-nivå. Produkten finns anpassad för att mäta efter två olika RF-nivåer, 85% och 90%.

 

Produktblad

Produktinformation

Användarinstruktion

Riktlinjer för utplacering

Formulär för utplacering och avläsning

Säkerhetsdatablad

Floor SCREEDRY™ är i första hand avsedd för avjämningsskikt i tjocklekar 15-50 mm.

Fuktindikatorn kan med fördel användas för att fastställa när golvet nått tillräcklig uttorkningsgrad för att det ska vara lämpligt att anlita extern fuktkonsult för RBK-godkänd fuktmätning eller motsvarande.

Floor SCREEDRY™ - Betong säljs av Alfasensor. Beställ direkt här på hemsidan eller välkommen att kontakta oss.

 

Det finns två RF-nivåer; 85% och 90%.

 

Floor Screedry säljs i kartonger om 10 fuktindikatorer. En låda kostar 5000:- exkl. moms och frakt.