Produkter

 

 
Vart vill du mäta fukt?
Betong
Avjämningsmassa
Vägg
Krypgrund
Vind
Kallförråd
Förvaring
Transport
Uttorkningsklimat
 

PROBIKS MMS™

Engångsprodukt för systematisk mätning av fukt i luftmiljö.


Genom att övervaka uttorkningsklimatet med Probiks MMS kan man säkerställa att torktiderna för golv hålls till de beräkningar som tagits fram.

 

BeskrivningAnvändningsområdeFörsäljning

PROBIKS MMS™ är en kostnadseffektiv fuktkontroll lösning med systemtänk som möjliggör tät och smidig övervakning av hela bygget.
PROBIKS MMS™ är utrustad med två indikatorelement för fuktövervakning av två RF-nivåer: RF 60 % respektive 75 %. Indikatorelementen färgas blå längs med en indikatorremsa då fukthalten i dess omgivning överstiger gränsvärdet.

 

På detta sätt kan man enkelt och smidigt se om åtgärder behöver vidtas för att förbättra byggets uttorkningsklimat.

 

Produktblad

Användarinstruktion

Monterbar skylt för fuktkontroll

PROBIKS MMS

Tidpunkt för uppsättning
Fuktindikatorer bör sättas upp snarast efter det att byggnaden är att betrakta som ”tät byggnad”.


Lämpligt antal fuktindikatorer
1-2 fuktindikatorer per 200 m2 golvyta, dock minst en per rum,rekommenderas.


Placering
Fuktindikatorerna bör om möjligt placeras där man bedömer att det är som fuktigast och/eller på det mest fuktkänsliga materialet. Tänk dock på att de inte bör vara i vägen för spackling, målning m.m.


Avläsning
Avläsning kan göras i samband med fuktronder, inspektioner eller motsvarande. Högst en vecka bör gå mellan varje avläsning. Resultaten av mätningar bör dokumenteras i protokoll. Övervakning kan också ske med hjälp av en digitalkamera.

PROBIKS MMS™ säljs av Alfasensor. Beställ direkt här på hemsidan eller välkommen att kontakta oss.

 

PROBIKS MMS™ levereras i en wellförpackning som innehåller 50 enheter, där varje enhet har en 60% och en 75% RF-indikator.

 

Pris för en box är 9995:- exkl. moms.

 

I priset ingår även 50 stycken monterbara kartongskyltar där en dubbelindikator ska appliceras.